Høgås skianlegg

Postet av Ski den 30. Mar 2020

Høgås Skianlegg har denne vinteren fått ei ny stor gangbru over konkurranse løypene på stadion. Denne brua er satt opp for at løpere som har kommet til mål og er ferdig skal gå over brua og ned til parkeringsplassene og Skihytta. Selve løypene bli stengt. Denne brua er også en fin og stor portal for skistadion. Nå er det også satt opp ett 8 m langt skilt mot vest/parkeringsplassene og veien som kommer opp til stadion. Det er Ove Kjetså / Kjetså Design som har tegnet skiltet. Skilt og Gravering på Evjemoen har produsert skiltet.

Høgås Skianlegg sitt nye "ansikt" utadd. Til sommeren skal dragerne skrapes og males.

Arbeid med stolpene til brua.

Reisverket skrus sammen med lange bolter, Torgeir Uleberg borer 20 mm hull i stolpene.

Dragere blir løfta på plass, 7 m lange.

Dekke og rekkverk på plass. Egil Ramse skrur de siste skruene i toppbordet.

Skilt monteres.

I januar hadde vi utsikt over "verdens" lengste skøytebane og stadion på Høgås.


0 Kommentar

Trenings uke 12 - ikke organisert trening

Postet av Ski den 15. Mar 2020

Det er ikke noen form for organisert trening i uke 12. Det blir ikke kjørt turløyper på Høgås. Ta vare på hverandre, vis hensyn og følg de regler og oppfordringer fra våre myndigheter.

Vask hendene og hold god avstand.

Vi får håpe og tro på en lysning engang i framtida. 


0 Kommentar

Skihytta på Høgås er stengt

Postet av Ski den 14. Mar 2020

I disse virustider er skihytta på Høgås stengt. Det blir ikke kjørt turløyper de kommende dagene. Det er kommet klare anbefalinger alle bør holde seg i sin hjemkommune. Det vil bli  vurdert flere tiltak som kan være med å redusere smittefaren, slik som stans i løypekjøringen av turløypene, samle inn bøkene som ligger i postkassene rundt omkring i løypenettet. Kommer til tilbake til mer informasjon etterhvert.  0 Kommentar

Klubbmesterskap i langrenn og Otratrippelen er avlyst

Postet av Ski den 12. Mar 2020

Klubbmesterskapet i fristil/langrenn tirsdag er avlyst

Otratrippelen uka etter er avlyst


Otratrippelen/Kjuklingheia rundt

Postet av Olav Magne Tveitå den 12. Mar 2020

 Rennet er avlyst den 24. mars. Det er jo den avsluttende delen av Otratrippelen. Imidlertid vil vi gjennomføre trippelen på følgende måte:

 Hver enkelt tar tiden på seg selv og rapporterer nøyaktig tid på sekundet til Olav Tveitå. Dette gjøres til trening@otrahallen.no

Løypa er den vanlige runden rundt Kjuklingheia med start fra Høgås og målgang ved tidtakerbua. Anbefaler å gjennomføre dette så fort som mulig før løypa ryker. Løypa rundt Kjuklingheia er jo litt sårbar for snøsmelting. 

Løypa blir preppet denne helga. Se på www.skisporet.no for info


Premiering vil foregå ved første løp til høsten.


0 Kommentar

Stopp i all organisert idrett, trening og konkurranse

Postet av Ski den 12. Mar 2020

Klar melding fra Idrettsforbund og skiforbund. Stopp i all organisert aktivitet inntil videre, dvs Norges Skiforbund avlyser alle konkurranser ut april mnd. Skikretsen har avlyst alle renn på sin terminliste resten av sesongen.

Avlyses ut april!

Norges Skiforbund anbefaler at all breddeaktivitet i organisasjonen opphører for resten av sesongen og frem til 30. april. Dette besluttet Skistyret i et møte torsdag formiddag, som et tiltak for å bidra til å hindre spredning av Koronaviruset og lette belastningen for lokale helsemyndigheter.   

Norges Skiforbund vil understreke viktigheten av at alle våre medlemmer, klubber og kretser tar ansvar for å bidra i den dugnaden vi alle nå må ta del i.

Informasjon om coronaviruset:
I tråd med utviklingen av korona-viruset i Norge er det mange klubber og lag som har spørsmål i tilknytning til planlegging og gjennomføring av større arrangementer/konkurranser.

Norges idrettsforbund vil til en hver tid har oppdaterte nettsider hvor de fortløpende oppdaterer relevant informasjon om korona-viruset basert på råd og anbefalinger fra offentlige myndigheter.
0 Kommentar

Alle fellestreninger er avlyst pga Koronavirus

Postet av Ski den 11. Mar 2020

Otra IL og skigruppa har bestemt at alle fellestreninger er innstilt etter råd fra Kommuneoverlegen i Evje og Hornnes/Bygland

Her er pressemeldingen fra kommunelegen

Felles pressemelding til innbyggjarane i Bygland og Evje og Hornnes kommunar frå kommuneoverlege Åsulv Horverak 11.03.2020 kl. 13.00  

 

Kommuneoverlegen er regelmessig i kontakt med Folkehelseinstituttet (FHI) og er kjend med dei tilrådingar som dei gir i høve til koronasmitte. Kommuneoverlegen er óg kjend med at det er stadig innstrammingar frå FHI i høve til reiseverksemd og større forsamlingar med tanke på spreiing av koronavirus. 

I løpet av kort tid har tilrådingane med å samle større forsamlingar blitt redusert frå 500 til maks 100 personar. Kommuneoverlegen ynskjer å vere endå meir restriktiv for å hindre utbreiing av smitte. Kommuneoverlegen tilrår difor at alle planlagde samlingar og aktivitetar på fritid vert avlyst, som til dømes møteverksemd/øvingar i regi av lag og foreiningar. Barnehage, skule og anna ordinært arbeid går som normalt med mindre anna er gitt beskjed om. 

Vi har per 11.03.2020 kl. 13.00 ingen personar som er smitta av koronavirus i Bygland og Evje og Hornnes kommunar. Kommuneoverlegen har sett sju enkeltpersonar i dei to kommunane i karantene, etter tilråding frå FHI. Desse har vore i nærkontakt med personar som er påvist smitta. 

Som eit førebyggjande tiltak er det difor valt å førebels stenge Bygland skule. Det same gjeld for Setesdal vidaregåande skule, avdeling Hornnes. Dette gjeld i første omgang fram til og med 15.03.2020, i påvente av prøvesvar på nokre av dei sju personane som nemnd ovanfor.  

Oppdatert informasjon vil liggje på heimesida til kommunane. Syner óg til informasjon frå folkehelseinstituttet: www.fhi.no 

 

Åsulv Horverak, Kommuneoverlege i Bygland og Evje og Hornnes kommunar 

https://www.e-h.kommune.no/samleside-om-koronavirus.524789.no.html

Arkivbilde


0 Kommentar

Junior NM på Beitostølen er avlyst til helga

Postet av Ski den 10. Mar 2020

Vedtak om avlysing av arrangement: NM for junior på ski Beitostølen 13. – 15. mars 2020

Smittevernlegen i Øystre Slidre kommune har med heimel i delegert mynde etter smittevernlova, § 4-1 bokstav a, vedteke at arrangementet NM for junior på  ski på Beitostølen 13.-15. mars 2020 skal avlysast.

Bakgrunnen for vedtaket er særleg knytt til råda frå Folkehelseinstituttet dagsett 10.03.2020 om at utandørs arrangement med fleire enn 500 deltakarar som står eller sit tett bør avlysast.

Dette er og sett i samanheng med at Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet peiker på at vi er inne i ei ny fase med ikkje sporbar smittespreiing av CorArrangøren har opplyst at det er påmeldt om lag 1000 deltakarar og at det er forventa om lag 600 personer knytt til støtteapparat og familie. I tillegg vil arrangementet inkludere  mange lokale frivillige.

Smittevernlegen har på dette grunnlaget og etter ei samla vurdering kome til at smitterisikoen ved arrangementet er for høg til at arrangementet kan gjennomførast.

Heggenes, den 10.03.2020
Arild Jacobsen
Kommuneoverlege i Øystre Slidre

Det blir ikke junior NM til helga for Morten Kjetså og Amalie Frigstad. 

Amalie Frigstad.


0 Kommentar

Klubbmesterskap i langrenn 17.mars

Postet av Ski den 9. Mar 2020

Klubbmesterskap i langrenn arrangeres tirsdag 17.mars kl 1800 på Høgås. i år er det i Fristil. Det byttes på slik at det er annehvert år med stilartene, klassisk og fristil. I 2020 altså fristil. 

Arkivbilde.


0 Kommentar

Trenings uke nr 11

Postet av Ski den 8. Mar 2020

Trening i uke nr 11

Mandag: Kl 1800 Otrahallen, styrke og hopp

Tirsdag: Kl 1800 Fellestrening Gr 3 Høgås , Fristil

Onsdag: Kl 1800 Trollbakken , hopp

Torsdag: Kl 1800, Fellestrening klassisk for gr 2 og 3

Fredag-Søndag: Junior NM Beitstølen  ( Amalie Frigstad, Morten Kjetså)

Fredag-Søndag: Harstad Scandinavisk cup. (Sondre Ramse)


Arkivbilde Amalie Frigstad, lørdag skal ho gå NM Junior på Beitostølen.


0 Kommentar

Regn og blaut på Høgås

Postet av Ski den 8. Mar 2020

Det blir ikke løypekjøring når det er så blaut og regn som i dag søndag. Venter til kaldere vær og mindre regn. For å spare sålene og snøen.
0 Kommentar

100 km med løyper på Høgås

Postet av Ski den 7. Mar 2020

Det er nå ca 100 km med skiløyper som er oppkjørt på Høgås. Høgås - Bjorvatn/Sandan, Høgås - Himmelsyna - Førevatn, Høgås -  Gautestad/Høna, Kjuklingheia, Skarvehei og alle trenings/konkurranse løypene på Høgås.

Fine forhold i dag, snø og regn er meldt på søndag.

Arkivbilde fra Himmelsyna


0 Kommentar

Klubbløp nr 2 Resultater

Postet av Ski den 3. Mar 2020

Tirsdag 3.mars ble klubbløp nr 2 arrangert i vinterslige omgivelser med snøvær og lett østlig bris. 47 løpere stilte til start i snøværet. Det hadde snødd tett hele dagen.

 

2.KLUBBLØP 2020.

                               Telenorcup 2, Fristil

3. mars , Høgås  Skianlegg.

6 år og yngre (2011----): 300m:  Olav Kjebekk Kallhovd, Jaran Sjøvold Fofonka (Bygland IL), Felix Lexberg, Johannes Naper Tallaksen, Måns Lexberg

7 år 2013 700m

Eleah Sjøvold Fofonka, Anne Feed Lunden.

8 år 2012 700m

Adrian Dovland, Sveva Sjøvold Fofonka, Mari Jokelid, David Nicolay  Hemmestad Dale, Ester Ripegutu, Casper Greibesland Zakariassen. Elias Edvardsen

 9år 2011 1km

Julie Røykenes, Theodor Gautestad.

 10år 2010 1 km

Endre Stulien  Robstad, Malli Landås, Eivind Leander Dale,  Benjamin  Hemmestad Dale, Lydia Frigstad,  Jorunn Refsnes,  Jakob Undeland Heisel,  Martin Stokke. Luka Sjøvold Fofonka, Jenny Feed Lunden, Anne Birkeland, Medelen Therese Greibesland Zakariassen, Akaina Fossheim Nilsen

J 11 år (2009) 2 km

1. Mathilde Gautestad                                  13,28

 G 11år (2009) 2km:

1. Kjell Hauan,                                              7,52

 G12år  (2008) 2 km:

1. Torbjørn Grindheim,                                7,07  

2. Daniel Dovland,                                         9,24

 J 13 år (2007) 2 km

1. Ingebjørg Refsnes                                     13,59

 J 13år (2007) 3km:

1  Synne Landås,                                           17,05

 J14 år  (2006) 3km:

3.Astrid Hauan                                             1055

2 Lina Grindheim                                          10,59 

G 14 (2006) 3 km

1. Even Birkeland                                         9,53

J 15 år (2005)

1. Marthe Undeland Heisel                       19,07

G 15 år (2005) 5 km

1.Torstein Landås.                                         17,16

2. Jens Frikstad                                              18,04

 J 16 år (2004), 5km: 

1. Anna Hauan                                              19,20

G 16 år (2004) 5 km

1. Nils Olav Kjetså Røed                              14,14

2. Einar Grindheim                                       16,32   

J 17 år (2002) 5km

1. Amalie Frikstad                                        15,26  (fristil)

Herrer Senior 6 km

1. Dag Refsnes                                                          22,10

Herrer Senior 9 km

1. Sigurd Wiberg                                           26,00

Dette var 2. Klubbløp 2020. På Høgås skianlegg var det rundt 0 grader, svak vind fra øst og snø. Deltakelsen var på 47 stk totalt. Neste løp er planlagt tirsdag 10/3., Høgås  lysløype, fristil, Klubbmesterskap. Men vi venter og ser været an, Yr.no sitt langtidsvarsel er sludd og regn den dagen. Info kommer på vår hjemmeside.

Annonseres  på vår hjemmeside, www.otrail.no (ski)

Arkivbilde


0 Kommentar

Klubbløp nr 2 tirsdag 3.mars

Postet av Ski den 2. Mar 2020

Tirsdag 3. mars arrangerer vi klubbløp nr 2 for sesongen. Klassisk kl 1800 med påmelding fra kl 1700-1730.

2. Klubbløp Høgås Lysløype
3/3 kl 1800
Påmelding 1700-1730
Forhåndspåmelding innen kl 1500 samme dag gmfeed@agder.no Klassisk stil, alle klasser
Startkont: Kr 30/60
Skihytta er åpen.


Arkivbilde


0 Kommentar

Treningsuke 10

Postet av Ski den 1. Mar 2020

Vi er kommet til mars mnd og treningsuke 10

Mandag: Kl 1800 Otrahallen, styrke og hopp trening

Tirsdag: Kl 1800 Klubbløp nr 2 Klassisk Høgås Lysløype Påmelding fra kl 1700 - 1730 eller innen kl 1500, gmfeed@agder.no

Onsdag: Kl 1800 Hopp Trollbakken

Torsdag: Kl 1800 Fristil Høgås for Gr 2 og 3.

Søndag: KS rennet i Sirdal, Skiathlon på Tjørhom.0 Kommentar

Ei stor helg for Sondre Ramse i NC

Postet av Ski den 1. Mar 2020

Sondre Ramse med sin beste helg/konkurranser som senior. Det startet med ein veldig sterk 12 plass på fredag som også var seier i U 23 klassen. Lørdag var det sprint på programmet, det ble kvartfinale og en 17 plass til slutt. Søndag ble avsluttet med nok ett toppløp på 15 km fristil, nr 10 totalt og nok en gang nr 1 U 23 klassen. I slutten av mars er det NM del 2 på Lillehammer.

Resultater finner du på Langrenn.com.

https://live.eqtiming.com/53080#result:198514-672977-1123099-1-1- 

På toppen av U 23 pallen.

Sondre var veldig godt fornøyd med helgas løp

Alle foto: Ramse.


0 Kommentar

Endelig klubbløp på Høgås

Postet av Ski den 1. Mar 2020

Idag 1. mars på Skisportens dag ble det Klubbløp. Etter flere dager med snøfall var det klart for løp. Lette snø/sluddbyger, opphold og når vi var ferdige startet snøbygene att, 50-60 cm viser målestavene i området.

Det var ikke så mange som stilte til start, 41 stk møtte opp til fristil løp.

Tirsdag 3. mars er det klart for løp nr 2. Da er det klassisk stil i lysløypa på Høgås.

Klar til start for J 7 år, startnr 21: Anne Feed Lunden.

Klar for de aller yngste med blå startnr.


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline